Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Wij verheugen ons op uw bezoek aan onze website. Hieronder willen wij u informeren over de omgang met uw gegevens in overeenstemming met artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

De in de juridische kennisgeving genoemde instantie is verantwoordelijk voor de hieronder weergegeven gegevensverwerking.

Opslag van het IP-adres

We slaan het door uw webbrowser verzonden IP-adres strikt doelgebonden op, in het belang van het detecteren, beperken en elimineren van aanvallen op onze online winkel. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, par. f AVG.

Gebruiksgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, worden voor statistische doeleinden tijdelijk zogenaamde gebruiksgegevens als log op onze webserver geëvalueerd volgens een protocol om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Deze dataset bestaat uit:

 • de naam en het adres van de gevraagde inhoud,
 • datum en tijd van de aanvraag,
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens,
 • de toegangsstatus (inhoud overgedragen, inhoud niet gevonden),
 • de beschrijving van de gebruikte webbrowser en het besturingssysteem,
 • de verwijzingslink, die de pagina aangeeft van waaruit u naar de onze bent gekomen,
 • het IP-adres van de aanvragende computer, die zodanig is ingekort dat er geen persoonlijke referentie meer kan worden vastgesteld.

De genoemde loggegevens worden alleen anoniem geëvalueerd.

Opslag van het IP-adres voor veiligheidsdoeleinden

Bovendien bewaren we het volledige IP-adres dat door uw webbrowser wordt verzonden voor een strikt specifiek doel gedurende een periode van zeven dagen, in het belang van het kunnen detecteren, beperken en elimineren van aanvallen op onze website. Na het verstrijken van deze periode verwijderen of anonimiseren wij het IP-adres. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, s. 1, par. f van de AVG.

Vereiste cookies

Wij gebruiken op onze website cookies die nodig zijn voor het gebruik van onze website.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen en gelezen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser sluit, en permanente cookies, die buiten de individuele sessie worden opgeslagen.

We gebruiken deze vereiste cookies niet voor analyse-, tracking- of advertentiedoeleinden.

In sommige gevallen bevatten deze cookies alleen informatie over bepaalde instellingen en kunnen ze niet aan een persoon worden gerelateerd. Ze kunnen ook nodig zijn om gebruikersbegeleiding, beveiliging en implementatie van de site mogelijk te maken.

We gebruiken deze cookies op basis van artikel 6, lid 1 s. 1 par. f van de AVG.

Aanbieder Doel Adequaat gegevensbeschermingsniveau
Consentmanager Jaohawi AB Consent management is software die websitebeheerders of aanbieders van webapps gebruiken om toestemming voor gegevensbescherming van bezoekers te verkrijgen en op te slaan via een banner of een pop-up voordat gebruikersgegevens worden vastgelegd via websitescripts. (Cookiebanner) Verwerking binnen de EU / EER
Evender Shop-Software

evender is een in Duitsland ontwikkelde webshop-software die de basis vormt van de alsa-nature.nl shop.

evender (gepseudonimiseerd):

evender slaat sessiegegevens op om de basisfuncties van de winkel te waarborgen. Met behulp van cookies wordt de inhoud van het winkelwagentje, wenslijstje en CSRF-beveiliging ingeschakeld. evender slaat alleen ID's op in de browser van de klant, de toewijzing aan de betreffende informatie vindt plaats in de winkelsoftware.

evender (gepersonaliseerd):

Sessiegegevens (zie hierboven) zijn in eerste instantie anoniem en pas na registratie in de winkel of inloggen vindt de permanente koppeling aan een klantgegevensrecord plaats. Dit zijn gegevens die nodig zijn om een bindende online bestelling te verwerken:

 • IP-adres
 • Naam
 • Winkelfunctionaliteit
 • Postadres
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Betaalgegevens
Verwerking binnen de EU / EER

Anonieme bezoekersmeting

Anonieme bezoekersmeting met econda Essential:

Op onze website voeren wij anonieme bezoekersmetingen uit. Hiervoor worden de loggegevens van de webserver en het verkorte IP-adres geëvalueerd. Het is niet mogelijk om conclusies over u persoonlijk te trekken.

Bezoekersmeting

Bezoekersmeting met econda Analytics:

We gebruiken webanalysetools om onze website af te stemmen op uw behoeften. Hierdoor ontstaan gebruiksprofielen op basis van pseudoniemen. Hiervoor worden permanente cookies op uw apparaat opgeslagen en door ons uitgelezen. Het is ook mogelijk dat wij herkenningsfuncties voor uw browser of uw apparaat oproepen. Op deze manier zijn we in staat terugkerende bezoekers te herkennen en als zodanig te tellen. De econda-meetmethode is gebaseerd op de IVW-methode en vindt plaats in de browser van de gebruiker, met behulp van technologieën zoals: "First party cookies". Als er geen cookies worden geaccepteerd, kan econda andere indicatoren gebruiken. Om privacyredenen maakt econda standaard geen gebruik van Evercookies of geavanceerde vingerafdrukken. Daarnaast gebruiken we de volgende functies voor bezoekersmeting:

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze online winkel wordt naar een server in Frankfurt am Main verzonden en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt door econda in verkorte vorm verder verwerkt. We hebben met econda GmbH een contract voor de gegevensverwerking van bestellingen gesloten in overeenstemming met artikel 28 AVG. Daarom mag econda de gegevens uitsluitend voor het specifieke doel gebruiken om het gebruik van onze onlineshop voor ons te evalueren en om rapporten over de onlineshopactiviteiten op te stellen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking. Gebruik de bezwaarfunctie van econda via de volgende link: https://www.econda.de/widerruf-zur-datenspeicherung/

Het bezwaar geldt alleen voor het apparaat en de webbrowser waarop het is ingesteld. Herhaal het proces indien nodig op alle apparaten. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden opnieuw aanvragen naar econda gestuurd.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 S. 1 par. a AVG of § 15 lid 3 s. 1 TMG, als u uw toestemming heeft gegeven via onze banner.

Met welke externe partijen werken wij in dit verband?

Hieronder noemen we de derde partijen waarmee we samenwerken in verband met bezoekersmeting. Als de gegevens in dit verband buiten de EU of de EER worden verwerkt, houd er dan rekening mee dat het risico bestaat dat autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor beveiligings- en controledoeleinden zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld of tegen in beroep kunt gaan. Als wij gebruik maken van aanbieders in onveilige derde landen en u toestemming geeft, vindt de doorgifte naar een derde land plaats op basis van artikel 49 lid 1, par. a AVG.

Aanbieder Maximale Opslagperiode Adequaat gegevensbeschermingsniveau Intrekken van toestemming
econda Analytics Sessieduur Verwerking binnen de EU / EER Als u uw toestemming wilt intrekken, klik dan hier en kies de juiste instelling via onze banner.

Trackingtechnologieën van derden voor advertentiedoeleinden

We gebruiken cross-device tracking-technologieën, zodat u op basis van uw bezoek aan onze website gerichte advertenties op andere websites kunt zien en we kunnen zien hoe effectief onze advertentiemaatregelen waren.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 S. 1 par. a AVG of § 15 lid 3 s. 1 TMG, als u uw toestemming heeft gegeven via onze banner. Uw toestemming is vrijwillig en kan op elk moment worden ingetrokken.

Hoe functioneert die tracking?

Wanneer u onze website bezoekt, is het mogelijk dat de hieronder genoemde externe partijen herkenningsfuncties voor uw browser of uw apparaat oproepen (bijvoorbeeld een zogenaamde browservingerafdruk), uw IP-adres evalueren, herkenningsfuncties opslaan of uitlezen op uw apparaat (bijv. cookies) of toegang krijgen tot individuele trackingpixels.

De afzonderlijke functies kunnen door externe partijen worden gebruikt om uw apparaat op andere websites te herkennen. Op basis van de pagina's die we bezoeken, kunnen we de relevante externe partijen opdracht geven om advertenties te plaatsen.

Wat betekent cross-device tracking?

Als u zich met uw eigen gebruikersgegevens aanmeldt bij de externe partij, kunnen de respectievelijke herkenningsfuncties van verschillende browsers en eindapparaten aan elkaar worden gekoppeld. Als de externe partij bijvoorbeeld een eigen kenmerk heeft gecreëerd voor de door u gebruikte laptop, desktop-pc of smartphone of tablet, kunnen deze individuele kenmerken aan elkaar worden toegewezen zodra u met uw login een dienst van derden gebruikt. Op deze manier kan de externe provider onze advertentiecampagnes ook op verschillende eindapparaten richten.

Welke derde partijen gebruiken wij in dit verband?

Hieronder noemen we de externe partijen waarmee we samenwerken voor advertentiedoeleinden. Als de gegevens in dit verband buiten de EU of de EER worden verwerkt, houd er dan rekening mee dat het risico bestaat dat autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor beveiligings- en controle doeleinden zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld of tegen in beroep kunt gaan. Als wij gebruik maken van aanbieders in onveilige derde landen en u toestemming geeft, vindt de doorgifte naar een derde land plaats op basis van artikel 49, lid 1, par. a AVG.

Aanbieder Maximale opslagduur Adequaat gegevensbeschermingsniveau Intrekken van toestemming
econda Audience Relationship Platform 30 dagen Verwerking binnen de EU / EER Als u uw toestemming wilt intrekken, klik dan hier en kies de juiste instelling via onze banner.
Google Advertising 90 dagen Geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De overdracht vindt plaats op basis van artikel 49, lid 1, par. a AVG.. Als u uw toestemming wilt intrekken, klik dan hier en kies de juiste instelling via onze banner.
Microsoft Advertising 1 dag Geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De overdracht vindt plaats op basis van artikel 49, lid 1, par. a AVG. Als u uw toestemming wilt intrekken, klik dan hier en kies de juiste instelling via onze banner.
Facebook Advertising 90 dagen Geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De overdracht vindt plaats op basis van artikel 49, lid 1, par. a AVG. Als u uw toestemming wilt intrekken, klik dan hier en kies de juiste instelling via onze banner.
Sovendus     Als u uw toestemming wilt intrekken, klik dan hier en kies de juiste instelling via onze banner.
Channel Pilot Sessieduur   Als u uw toestemming wilt intrekken, klik dan hier en kies de juiste instelling via onze banner.
AWIN     Als u uw toestemming wilt intrekken, klik dan hier en kies de juiste instelling via onze banner.
BilligerDe 30 dagen   Als u uw toestemming wilt intrekken, klik dan hier en kies de juiste instelling via onze banner.
Idealo     Als u uw toestemming wilt intrekken, klik dan hier en kies de juiste instelling via onze banner.
Kelkoo     Als u uw toestemming wilt intrekken, klik dan hier en kies de juiste instelling via onze banner.

Contactformulier

U heeft de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via ons contactformulier. Om gebruik te kunnen maken van ons contactformulier hebben wij de als verplichte velden gemarkeerde gegevens van u nodig.

Wij gebruiken deze gegevens op basis van artikel 6 lid 1 S. 1 par. f AVG, om uw vraag te beantwoorden.

Daarnaast kunt u zelf beslissen of u ons meer informatie wilt verstrekken. Deze informatie wordt vrijwillig verstrekt en is niet absoluut noodzakelijk om contact met u op te nemen. We verwerken uw vrijwillige informatie op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 S. 1 par. a AVG.

Uw gegevens worden alleen verwerkt om uw verzoek te beantwoorden. We verwijderen uw gegevens als deze niet langer nodig zijn en als er geen wettelijke bewaarplicht is.

Voor zover uw via het contactformulier verzonden gegevens op basis van artikel 6 lid 1 S. 1 par. f AVG verwerkt worden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking. U kunt uw toestemming voor de verwerking van de vrijwillige informatie ook op elk moment intrekken. Neem hiervoor contact op met het e-mailadres dat in het impressum wordt vermeld.

Ingesloten video's

Op onze website sluiten wij video's in die niet op onze servers zijn opgeslagen. Om ervoor te zorgen dat het oproepen van onze website met ingesloten video's er niet automatisch toe leidt dat inhoud van derden opnieuw wordt geladen, tonen we in een eerste stap alleen lokaal opgeslagen voorbeeldafbeeldingen van de video's. Dit betekent dat de derde partij geen informatie ontvangt.

Pas na het klikken op de voorbeeldafbeelding wordt de inhoud van derden geladen. Op deze manier ontvangt de externe partij de informatie dat u onze site hebt bezocht en de gebruiksgegevens die in dit verband technisch vereist zijn. Bovendien kan de externe partij dan trackingtechnologieën implementeren. Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door de derde partij. Door op de voorbeeldafbeelding te klikken, geeft u ons toestemming om inhoud van de externe partij te laden.

Het insluiten vindt plaats op basis van uw toestemming conform artikel 6 lid 1 S. 1 par. a AVG, mits u uw toestemming heeft gegeven door op de voorbeeldafbeelding te klikken. Houd er rekening mee dat het insluiten van veel video's betekent dat uw gegevens buiten de EU of de EER worden verwerkt. In sommige landen bestaat het risico dat autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor beveiligings- en controle doeleinden zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld of tegen in beroep kunt gaan. Als we partijen in onveilige derde landen gebruiken en u stemt ermee in, vindt de overdracht naar een onveilig derde land plaats op basis van artikel 49, lid 1, par. a AVG.

Aanbieder Adequaat gegevensbeschermingsniveau Intrekken van toestemming
Youtube/Google(USA) Geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De overdracht vindt plaats op basis van artikel 49, lid 1, par. a AVG. Wanneer u op een voorbeeldafbeelding geklikt heeft, wordt de inhoud van de derde partij direct geladen. Als u dit laden van een video op andere pagina's niet wilt, klik dan niet meer op de voorbeeldafbeeldingen.

Captcha

Om onze webformulieren te beschermen tegen geautomatiseerde verzoeken, gebruiken we een zogenaamde captcha van een derde partij. Als onderdeel van de captcha-functie wordt u mogelijk gevraagd om taken op te lossen of om selectievakjes aan te vinken. Aan de hand van de in dit kader gemaakte gebruikersinvoer en mogelijk ook de muisbewegingen wordt beoordeeld of de invoer afkomstig is van een persoon of van een geautomatiseerd programma.

Aangezien de functie wordt geleverd door een externe provider, leidt de weergave van de captcha ertoe dat de inhoud van de externe provider opnieuw wordt geladen. Op deze manier ontvangt de externe provider de informatie dat u onze site hebt bezocht en de gebruiksgegevens die in dit verband technisch vereist zijn. We hebben in principe geen invloed op de verdere gegevensverwerking door de derde partij.

De inbedding vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 S. 1 par. f AVG en in het belang van de bescherming tegen spam en misbruik.

Aanbieder Maximale opslagduur Adequaat gegevensbeschermingsniveau Intrekken van toestemming
Google LLC (USA) circa 1 jaar Geen adequaat niveau van gegevensbescherming. Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensverwerking, maak dan geen gebruik van ons contactformulier, maar neem op een andere manier contact met ons op.

Nieuwsbrief aanmelding en verzending

Op onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Houd er rekening mee dat we bepaalde gegevens (minimaal uw e-mailadres) nodig hebben om u aan te melden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief wordt verzonden als u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1.1, par. a AVG. Na aanmelding voor de nieuwsbrief op onze website ontvangt u een bevestigingsmail op het door u opgegeven e-mailadres (zogenaamde double opt-in). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. U kunt op een eenvoudige manier uw toestemming intrekken, bijvoorbeeld via de afmeldlink in elke nieuwsbrief.

Als onderdeel van de nieuwsbriefregistratie slaan wij naast de reeds genoemde gegevens nog meer gegevens op, voor zover dit nodig is om te kunnen bewijzen dat u zich voor onze nieuwsbrief heeft aangemeld. Dit kan de opslag van het volledige IP-adres omvatten op het moment van aanmelding of bevestiging van de nieuwsbrief, evenals een kopie van de bevestigingsmail die we hebben verzonden. De overeenkomstige gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1.1, par. f AVG en vindt plaats in het belang van de rechtmatigheid van de verzending van de nieuwsbrief.

Verder gebruiken we uw e-mailadres in overeenstemming met artikel 11.1, par. 2 van de Telecommunicatiewet voor directe reclame voor onze eigen soortgelijke producten of diensten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik (bijv. in de nieuwsbrief)..

Integratie van andere technische inhoud en functies van derden

We gebruiken de technische functies en inhoud van onderstaande externe partijen om onze website weer te geven.

Het oproepen van onze pagina's heeft tot gevolg dat de inhoud van de externe partij die deze functies en inhoud biedt, opnieuw wordt geladen. Op deze manier ontvangt de externe partij de informatie dat u onze site heeft bezocht en de gebruiksgegevens die in dit verband technisch vereist zijn.

Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door de derde partij. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 S. 1 par. a AVG, als u uw toestemming heeft gegeven via onze banner. Uw toestemming is vrijwillig en kan op elk moment worden ingetrokken.

Houd er rekening mee dat het gebruik van inhoud en functies van derden ertoe kan leiden dat uw gegevens buiten de EU of de EER worden verwerkt. In sommige landen bestaat het risico dat autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor beveiligings- en controledoeleinden zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld of in beroep kunt gaan. Als we partijen in onveilige derde landen gebruiken en u stemt ermee in, vindt de overdracht naar een onveilig derde land plaats op basis van artikel 49, lid 1, par. a AVG.

Aanbieder Technische functie of inhoud Mogelijke maximale opslagduur Doorgifte naar derde landen in overeenstemming met de door de aanbieder verstrekte informatie en het waarborgen van een passend niveau van gegevensbescherming Intrekken van toestemming
Google General Google Ierland is gespecialiseerd in het leveren van computerprogrammaservices   Geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De overdracht vindt plaats op basis van artikel 49, lid 1, par. a AVG. Als u niet langer akkoord gaat met de verwerking, stop dan met het gebruik van onze website.

Afgeschermd gedeelte met beperkte toegang

Als u het bestelproces bij alsa-nature gemakkelijker wilt maken, kunt u zich vooraf bij ons registreren. Wij verzamelen uw e-mailadres alleen op basis van: artikel 6, lid 1, par. b AVG. U heeft ook de mogelijkheid om uw adres- en betalingsgegevens op te slaan. We gebruiken de gegevens die u ons tijdens de registratie verstrekt, zodat u bij volgende bestellingen uw klantprofiel niet opnieuw hoeft in te voeren. U kunt uw profiel binnen het account op elk moment wijzigen / verwijderen. De gegevens worden dan na zeven dagen automatisch uit ons systeem verwijderd, voor zover er geen bewaartermijnen zijn of de gegevens in individuele gevallen niet nog nodig zijn (bijvoorbeeld in het geval van openstaande vorderingen om de vorderingen te innen).

PayPal

In onze online winkel maken we betaling met PayPal mogelijk. PayPal wordt door PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie., S.C.A., 5e verdieping, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg als de verantwoordelijke instantie beheerd. Neem voor meer informatie over het privacybeleid van PayPal contact op met PayPal of lees het privacybeleid van PayPal op:https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL.

Onlineshop

Wij bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens die u ons in het kader van een bestelproces verstrekt op basis van: artikel 6, lid 1, par. b AVG uitsluitend voor het verwerken van uw bestellingen en het toezenden van de nieuwsbrief. We gebruiken uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling. Wanneer u een bestelling plaatst in de online shop, geven wij uw gegevens bijvoorbeeld door aan kredietinstellingen voor de verwerking van betalingen, evenals aan transportbedrijven en postdienstverleners om uw bestelling te verzenden in het kader van een machtiging voor gegevensbescherming. We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen of anderszins op de markt brengen aan derden.

Adresvalidatie met postcode NL

Adresverificatie: Door gebruik te maken van PostCode NL technologie kunnen wij het door u ingevulde adres valideren met officiële bronnen om verzending naar niet bestaande adressen te voorkomen. Gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats binnen de EU / EER op basis van artikel 6, lid 1, par. f AVG en in het belang van het vermijden van foutieve leveringen bij verzending van de goederen.

E-mailvalidatie met Zero Bounce

E-mailverificatie: wanneer u een account aanmaakt op de website, vraagt ZeroBounce om uw e-mailadres. Persoonlijke informatie zoals uw e-mailadres wordt gebruikt om een klantaccount aan te maken in onze online shop en, indien nodig, voor e-mailnieuwsbrieven. Wanneer u een account registreert en/of ZeroBounce informatie verstrekt, stemt u ermee in dat ZeroBounce uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en opslaat in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden en dit privacybeleid. Informatie die naar de website is geüpload of op een andere manier naar ZeroBounce wordt verzonden in verband met de diensten, kan gedurende een periode van dertig (30) dagen versleuteld met een wachtwoord worden opgeslagen. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, par. f AVG en in het belang van het altijd koppelen van klantaccounts met een geldig e-mailadres om de aankoop van producten uit onze online winkel te verwerken.

Sollicitaties

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften op basis van artikel 26 BDSG-nieuw. De gegevens die u ons in het kader van uw sollicitatie verstrekt, verwerken wij uitsluitend voor de selectie van sollicitanten. Er vindt geen gegevensverwerking plaats voor andere doeleinden. U bepaalt zelf de omvang van de gegevens die u in het kader van uw sollicitatie aan ons wilt doorgeven. Sollicitaties worden elektronisch doorgestuurd naar onze HR-afdeling en daar zo snel mogelijk verwerkt. In de regel worden sollicitaties doorgestuurd naar de hoofden van de verantwoordelijke specifieke afdelingen in ons bedrijf. Daarnaast worden uw gegevens niet doorgegeven. Uw gegevens worden in ons bedrijf vertrouwelijk behandeld. Indien uw sollicitatie geen vervolg heeft worden uw documenten na drie maanden verwijderd. In het geval dat wij uw sollicitatie voor andere of toekomstige vacatures in behandeling mogen nemen, vragen wij u om een specifieke aantekening hiervan bij de sollicitatie. Wij verwerken uw gegevens dan op basis van artikel 6 lid 1 par. a AVG.

Opslagduur

Tenzij we u al uitvoerig hebben geïnformeerd over de bewaartermijn, verwijderen we persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden en er geen wettelijke bewaarplichten zijn om verwijdering te voorkomen.

Andere orderverwerkers

Wij geven uw gegevens door in het kader van de orderverwerking conform art. 28 AVG aan dienstverleners die ons ondersteunen bij de werking van onze website en de daarbij behorende processen. Dit zijn bijvoorbeeld aanbieders van hostingdiensten. Onze dienstverleners zijn strikt gebonden aan onze instructies en contractueel verplicht om dit te doen.

Hieronder noemen we de orderverwerkers waarmee we samenwerken, voor zover we dat in bovenstaande tekst van deze privacyverklaring nog niet hebben gedaan. Mochten gegevens in dit verband buiten de EU of de EER worden overgedragen, dan zullen wij informatie verstrekken over het passende niveau van gegevensbescherming.

Orderverwerker Doel Adequaat gegevensbeschermingsniveau
Construktiv GmbH Zoekmachine optimalisatie bureau Verwerking alleen binnen de EU / EER
Inexso Chat-integratie in de onlineshop Verwerking alleen binnen de EU / EER
parcelLab Service voor pakket- en bezorginformatie via e-mailcontact in het transactieproces. Verwerking alleen binnen de EU / EER

Uw rechten als betrokkene

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens verleent de AVG u als betrokkene bepaalde rechten:

Recht van inzage van de betrokkene (art. 15 AVG)

U hebt het recht om bevestiging te vragen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt; als dit het geval is, hebt u recht op informatie over deze persoonlijke gegevens en de informatie die in detail wordt vermeld in artikel 15 AVG.

Recht op rectificatie (art. 16 AVG)

U hebt het recht om onmiddellijk te verzoeken om correctie van onjuiste persoonlijke gegevens over u en indien nodig om de aanvulling van onvolledige gegevens.

Recht op gegevenswissing (art. 17 AVG)

U hebt het recht om te verzoeken dat persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden verwijderd als een van de redenen die in artikel 17 AVG worden genoemd, van toepassing is.

Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

U hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking wordt beperkt als wordt voldaan aan een van de voorwaarden vermeld in art. 18 AVG. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van de beoordeling door de verantwoordelijke.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

In bepaalde gevallen, die in detail worden vermeld in artikel 20 AVG, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht van deze gegevens aan een derde partij te verlangen.

Herroepingsrecht (art. 7 AVG)

Indien de verwerking van gegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming, heeft u op grond van artikel 7, lid 3 AVG het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Houd er rekening mee dat de intrekking pas in de toekomst van kracht wordt. Verwerking die plaatsvond vóór de herroeping wordt niet beïnvloed.

Recht van bezwaar (art. 21 AVG)

Werden gegevens gebaseerd op artikel 6 lid 1, par. f AVG (gegevensverwerking ter borging van gerechtvaardigde belangen) of op grond van artikel 6 lid 1, par. e AVG (gegevensverwerking ter bescherming van het algemeen belang of bij de uitoefening van openbaar gezag) verzameld, dan heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. We zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij er aantoonbare dwingende redenen zijn die bescherming verdienen voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG)

Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van de gegevens over u in strijd is met de voorschriften inzake gegevensbescherming. Het recht van beroep kan met name worden uitgeoefend bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende overtreding.

Uw rechten doen gelden

Tenzij hierboven anders beschreven, kunt u contact opnemen via de in het impressum genoemde gegevens om uw rechten als betrokkene te doen gelden.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Onze externe functionaris voor gegevensbescherming geeft u graag informatie over het onderwerp gegevensbescherming onder de volgende contactgegevens:

datenschutz Nord
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-Mail: office@datenschutz-nord.de

Als u contact opneemt met onze functionaris voor gegevensbescherming, vermeld dan ook de verantwoordelijke instantie die in het colofon wordt genoemd.